براي هر بنگاه اقتصادي، حداقل يك بار پيش مي آيد كه نام دامنه اي را انتخاب نمايد تا در اينترنت ثبت كند. شايد تا زماني كه درگير اين كار نشده ايد، به نظر ساده بيايد ولي وقتي از ليست اوليه خود كه با دقت انتخاب نموده ايد، هيچ كدام قابل ثبت در اينترنت نباشند و همگي قبلا توسط سايرين، به ثبت رسيده باشند، تازه متوجه مي شويد كه وارد بازي سختي شده ايد.

در واقع، انتخاب نام دامنه مناسب براي وب سايت شما جهت ثبت در اينترنت،كار بسيار مشكلي است. دليل اصلي آن، ثبت شدن اكثر نام هاي كوتاه و با معني است كه قبلا در اينترنت رزرو شده اند و شما قادر به ثبت مجدد آن نام ها نيستيد .

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند

شايد به جرات بتوان گفت كه ثبت نام هاي يك و دو بخشي و با معني در اينترنت، تقريبا غير ممكن است و شما بايد براي نام دامنه اينترنتي خود، از تركيب هاي چند بخشي شروع كنيد و نام هاي طولاني انتخاب نمائيد .

با اين توضيح، شما با تعدادي از كلمات كه به تعداد بسيار زياد تركيب هاي متنوع در كنار هم چيده مي شوند مواجه مي شويد كه بايد همه آنها را از نظر قابل ثبت شدن در اينترنت، كنترل نمائيد. اين يعني روزها صرف وقت.

من راه بهتري سراغ دارم. كافي است در وب سايت www.snapitnow.com وارد شويد و كلمات مورد نظر خود را اعلام نمائيد. اين وب سايت تمامي نام هاي دامنه قابل ثبت در اينترنت كه تركيب هاي مختلف كلمات مورد نظر شما در آن نام ها باشند را ليست خواهد نمود. شما با تغيير كلمات، به دفعات مي توانيد از اين ابزار استفاده نمائيد و در مدت زمان بسيار كوتاه، از نام هاي موجود، نام مورد علاقه خود را انتخاب نمائيد.

توصيه: از كلمات كليدي مرتبط با نوع فعاليت سازمان و وب سايت خود، در نام دامنه اينترنتي آن، استفاده نمائيد.