بعد از انتخاب نام دامنه، وب سايت شما بايد ميزباني شود. ميزباني وب (Web Hosting)عبارت است از اختصاص فضاي مناسب بر روي رايانه هاي بسيار قوي و پر سرعت كه در ساختمان هاي مخصوص نگهداري مي شوند و از مسير هاي مختلف به شبكه اينترنت متصل هستند. تمامي فايل ها، نامه هاي الكترونيكي، بانك اطلاعاتي و غيره مربوط به وب سايت شما در اين رايانه ها ذخيره خواهند شد.

بازديد كننده وب سايت شما، با ورود آدرس وب شما در نرم افزار مرورگر خود، به اين رايانه دستور مي دهد تا اطلاعات وب سايت شما را ارسال نمايد. اين اطلاعات از فضاي وب مخصوص شما در آن رايانه، براي بازديد كننده ارسال خواهد شد.

انتخاب ميزبان خوب براي وب سايت شما حياتي است چرا كه اگر اين ميزبان، از عهده وظايف خود بر نيايد، وب سايت شما قابل ديدن نخواهد بود. بازديد كننده وب سايت شما در صورت مواجه شدن با وب سايت كند و يا غير قابل بازديد شما، بلافاصله از بازديد وب سايت شما منصرف شده و سراغ رقيب تجاري شما خواهد رفت.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند

پهناي باند، تعداد خطوط ارتباطي هم زمان با اينترنت، فضاي اختصاص يافته، محل نگه داري سرور ها (Data Center)، امكانات تهيه نسخه هاي پشتيبان، زمان بالا بودن سرور (Up Time)، ميزان تخصص نيروهاي فني و نهايتا، قيمت خدمات، از پارامترهاي مهمي هستند كه در زمان انتخاب ميزبان، بايد مد نظر قرار دهيد.

توجه: يكي از مهم ترين بازديد كنندگان وب سايت شما، موتور جستجوگر گوگل است و نسبت به سرعت دسترسي وب سايت شما بسيار حساس و زود رنج مي باشد!