پيشرفت روز افزون نامه های تبليغاتی، موجب افزايش مبارزه برای بدست آوردن فضای مطلوب در صندوق پستي مشتريان و حفظ خوانندگان وفادار در طول زمان شده است. شما کافي است به سايت www.internet.com سري بزنيد و ببينيد که صدها و هزاران ليست خبري در موضوعات مختلف وجود دارد که مي توانيد در آنها عضو شويد و انواع و اقسام اطلاعات و اخبار را بصورت روزانه، هفتگي و ماهانه دريافت کنيد.

ولي اگر بخواهيد چند خبرنامه ايراني مناسب پيدا کنيد که بطور مرتب براي شما اطلاعات دلخواه شما را ارسال کنند، دچار مشکل خواهيد شد. دليل اول اين است که يک سايت مناسب که تمام خبرنامه هاي ايراني را معرفي کند و شما بتوانيد در آن سايت، خبرنامه دلخواه خود را انتخاب کنيد وجود ندارد. دليل دوم که البته از اولي مهم تر است اين است که اصلا تعداد خبرنامه هاي ايراني موجود در اين دنياي بزرگ مجازي، انگشت شمار است و در موضوعات بسيار محدود و اکثرا در چارچوب اطلاعات فني و نرم افزاري خلاصه مي شوند.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند

فايده خبرنامه چيست ؟ خوب، کم ترين فايده آن اين است که شما قدرت انتخاب در نوع اطلاعاتي که بدست شما مي رسد داريد يعني اينکه شما هستيد که به ميل خود در يک خبرنامه عضو مي شويد و اطلاعات دريافت مي کنيد. دوم اينکه اين اطلاعات در صندوق پستي شما وارد مي شود و شما سر فرصت آنها را مطالعه خواهيد کرد. سوم اينکه اين اطلاعات بطور مرتب بدست شما مي رسند و شما ناخودآگاه در دوره هاي زماني متناوب، به اطلاعات جديد دسترسي پيدا مي کنيد. چهارم اينکه وجود خبرنامه باعث ماندگاري بازديد کننده براي سايت شما مي شود. شما هم کمي فکر کنيد، حتما موارد ديگري به ذهنتان خواهد رسيد.

راه اندازي خبرنامه زياد هم سخت نيست. شما با صرف نيم ساعت وقت در سايت www.ymlp.com مي توانيد براي خود يک خبرنامه راه اندازي کنيد و از همين امروز شروع به عضو گيري کنيد ولي نکته مهم اين است که اگر قدم هاي مناسب بر نداريد و استانداردهاي لازم را رعايت نکنيد، خبرنامه شما تبديل به يک ابزار ضد تبليغ براي سايت شما خواهد شد. چند نکته زير را به عنوان توصيه در ذهن داشته باشيد.

1- خلاصه بگوئيد

زمانی که مشترکين بدانند که برای خواندن و تحليل محتوانی نامه رسيده مجبورند بيش از 2 دقيقه وقت صرف کنند، مطابق عادت مرسوم، خواندن آنرا به وقت ديگری موکول می کنند، و هنگام رجوع به آن عموما مراحل زير به اجرا در می آيد : 1) پاک کردن نامه بدون خواندن آن 2 ) فسخ اشتراک. يک خبرنامه مناسب، تنها حدود 180 کلمه در هفته می باشد که حداکثر در يک دقيقه قابل خواندن است.

2- جذاب و متفاوت باشيد

اينکه خوانندگان نتوانند پيشنهادات شما را درجای ديگری پيدا کنند، برای جلب توجه آنها حائز اهميت است. موضوعاتی مانند: ايده های بديع، خبرهای روز صنعت، موارد جديد تحقيقاتی يا پيشنهادهای جنجالی و مسائلي شبيه اينها را در خبرنامه خود بگنجانيد. سعي نکنيد فقط براي پر کردن آن، از اخبار تکراري يا قديمي استفاده کنيد.

3- روی خوانندگان تمرکز کنيد

برای هيچ کس، موضوعاتی مثل نگهبان شرکت، برنامه مسافرتی، خرابی ناگهانی دستگاه ها يا هوای نامناسب شهر شما اهميتی ندارد. هر شخصی علائق خاص خود را دارد اما رمز طول عمر انتشار خبرنامه ها در مفيد بودن آن از نظر خوانندگان است.

4- يک نمونه از خبرنامه در اختيار خواننده بگذاريد

شما مجبور نيستيد آرشيو کامل نشريه خود را رايگان در اختيار همه قرار دهيد ( من هم اين کار نمی کنم ) اما اجازه بدهيد تا بازديد کننده سايت قبل از اشتراک حداقل به يک نمونه که نشان دهنده فعاليتهای شما باشد، دسترسی پيدا کند. مردم دوست ندارند انرژی خود را صرف کاری کنند که ممکن است از نتيجه آن راضی نباشند حتی اگر نشريه شما رايگان باشد.

5- محتوای تبليغاتی را محدود کنيد

مطالب تبليغاتی نبايد بيش از 20% خبرنامه شما را در بر بگيرد، 80% محتويات خبرنامه بايد به مطالب مستقل و غير تبليغاتی اختصاص يابد. به جای تبليغات مکرر که خواننده ها را به خريدار تبديل می کند بهتر است از وقت استفاده بهينه کنيد.

6- زمانبندی را رعايت کنيد

هر چند نشريه شما بتواند در نظر خوانندگان اعتبار مثبت بدست بياورد، تغيير در برنامه آن باعث تضعيف اعتماد کسب شده می شود. ثابت بودن برنامه انتشار، باعث تقويت اعتبار می شود.

اين خط مشی ها را پيش بگيريد، تا شما هم بتوانيد يکی از منتشرکنندگان مقتدر Online باشيد.