دوره ده روزه آموزش اشتباه های خطرناک در تجارت الکترونيک و بازاريابی الکترونيکی برای اولين بار در فضای وب ایران از طریق پست الکترونیک و بدون نياز به حضور در کلاس، از تاریخ فوریه سال 2008 مصادف با بهمن ماه 1386 اجرا شده است.

با حضور در اين دوره ده روزه، مطالب مفيدی که در هيچ کتابی نخواهيد يافت به شماآموزش داده مي شود و پس از گذراندن دوره، علاوه بر اينکه قادر به استفاده عملی از آموخته های خود در تجارت الکترونيکي خواهيد بود، گواهی نامه شرکت در دوره نيز به شما تعلق خواهد گرفت.
فقط کافی است که فرم زير را پر کنيد و ارسال نمائيد تا به ليست شرکت کنندگان در کلاس اضافه شويد و اولين روز کلاس را شروع کنيد.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند