فرض کنیم که شما به این حقیقت شاید بتوان گفت دلهره آمور رسیده اید که برند شما – البته اگر بتوانید نام برند را بر آن بگذارید – واقع فرا گیر شده و در همه جا شناخته شده است. یا شاید هم به این حقیقت ترسناک رسیده اید که شما یک برند تعریف شده در اختیار دارید، اما متوجه این می شوید که این برند معرف چیزی که هستید یا کاری که در واقع انجام می دهید، نیست!
وحشت نکنید. شما در هرکدام از این دسته افراد باشید، مطالعه این مقاله حتما به شما ایده های جدید زیادی خواهد داد.
قبل از اینکه کاملا درگیر موضوع استفاده از کدام رنگ سبز برای لوگو خودتان شوید یا اینکه در زمان تعامل با مردم در شبکه تویتر از کدام لحن باید استفاده کنید، شما باید قدمی به عقب بردارید و نگاهی به تصویری بزرگتر داشته باشید.

اجازه دهید ابتدا بزرگترین تصور غلط در مورد استراتژی برند را قدری توضیح بدهم:
توجه توجه: برند شما عبارت از محصول شما، لوگو شما، وب سایت شما یا حتی نام شما نیست!
در حقیقت، برند شما چیزی فراتر از آن است. برند شامل مواردی است که کاملا غیر قابل لمس هستند. در واقع چنان حوزه ناشناخته و سختی برای شناختن است که موجب جدا شدن برند های بسیار قدرتمند از برند های متوسط از یکدیگر می شوند.
بنابراین برای کمک کردن به شما جهت تحت کنترل در آوردن چیزی که تعدادی از بازاریابان تصوری بیشتر مبتنی بر هنر و کمتر مبتنی بر علم از آن دارند، ما 7 جزء حیاتی از یک استراتژی جامع برند که موجب ماندگاری شرکت شما برای سالیان سال می شود را تشریح کرده ایم.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند