چندی پیش در یکی پست های وبلاگ، خطاب به برندها، در مورد جرات شنیدن مطلبی نوشته بودم:

جرات شنیدن داشته باشید

ولی این نکته را فراموش کرده بودم که به مخاطبین برندها، چه برندهای شخصی و چه برندهای شرکتی یادآوری کنم که وقتی می بینیم که یک برند شهامت این را دارد که بخش دیدگاه ها یا کامنت های وبلاگ خود را باز کرده، در تلگرام  یا در فیسبوک و لینکدین گروه هایی ساخته که به مخاطبینش اجازه دهد به طور آزادانه نظرات و انتقادات خود را مطرح کنند و ارتباط دو طرفه با آنها داشته باشد، این به این معنی نیست که ما بتوانیم و این حق را داشته باشیم که هر نوع حرفی را در این محیط ها مطرح کنیم.

به قول معروف: درب دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته.

ما باید ظرفیت انتقاد سازنده و بهره برداری منصفانه از این موضوع را در خود تقویت کنیم و چون بخش کامنت یک حساب در شبکه اجتماعی و یا در وبلاگ یک برند باز است نباید سوء استفاده کنیم و هرچه دلمان بخواهد بگوییم و بنویسیم.

بدتر از این می دانی چی هست؟ اینکه به طور ناشناس و غیر قابل تماس این کار را کنیم. نمونه واقعی این موضوع این است که چندی پیش در انتقاد به یکی از مطالب بنده، دوستی در بخش کامنت مطلبی مطرح کرده بود و هیچ امکانی هم برای من برای ارائه دلیل و پاسخ نگذاشته بود یعنی آدرس ایمیل ایشون و نام ایشون غیر واقعی بود و نمی شد پاسخی برای این شخص ارسال کرد.

خوب به نظرم این موضوع اشکال دارد. حداقل اگر ما انتقادی یا ایرادی از مطالب و خدمات و محصولات یک برند داریم و آن را آزادانه بیان می کنیم، چه خوب و منصفانه است که این حق را برای طرف مقابل هم رعایت کنیم که بتواند پاسخ و یا دفاعیه خود را مطرح کند.

کسب و کار منصفانه کاری بس مشکل و چالش انگیز است. چه برندها و چه مشتری ها، هر دو باید در این مسیر با تقویت فرهنگ و نگرش خود، گام بردارند. این مسیر دو طرفه است. برخورها و رفتار نا مناسب مشتری حتما باعث خواهد شد تا برندها هم در رفتار خود بازنگری کنند. فرهنگ سازی همیشه جزو گران ترین کارها است و همیشه برندها ممکن است تحمل پرداخت این هزینه را نداشته باشند و ترجیح دهند تا رفتار خود را در مقابل رفتار نا منصفانه برخی از مخاطبین، تغییر دهند. آنگاه شاهد بسته شدن بخش دیدگاه های وب سایت ها، بسته شدن گروه ها و تبدیل آنها به کانال های یک طرفه خواهیم بود که به نظر من مسیر درستی در کسب و کار نیست.

پس بیایید در این مسیر شنیدن و گوش دادن با هم همکاری کنیم.