احتمال این وجود دارد که آن دسته از معدود افرادی که تاکنون به تحقق رویاهای خود اندیشیده و برای راه اندازی کسب و کاری برای خودشان فکر کرده اند، تنها به یک دلیل از این کار کنار کشیده باشند و آن یک دلیل هم وجود خطرات مختلف در این مسیر است.
در کسب و کاری که من در آن فعالیت دارم، اغلب در مورد رابطه بین میزان ریسک پذیری و اندازه پاداش کارآفرینی و اینکه چرا من آن را دوست دارم، صحبت می کنیم.
بنا بر نوع کسب و کار من، روزانه افراد زیادی را در جلسات رو در رو، در شبکه های اجتماعی و مکاتبات ایمیلی می بینم که برای راه اندازی یک کسب و کار برای خودشان، دارای هیجان خیلی زیادی هستند.
بسیاری از ما به فکر راه اندازی یک کسب و کار برای خود هستیم که ناگهان فکر ریسک، صرف زمان و فعالیت اضافی، ما را از این کار دلسرد میکند.
درست است، در کارآفرینی، نسبت به یک شغل روتین 9 صبح تا 5 بعد از ظهر سنتی، ریسک و خطر بیشتری وجود دارد، اما پاداش های بالقوه ای هم در آن نهفته است.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند