حتما شما هم مطالب زیادی در مورد بازاریابی دیجیتالی (Digital Marketing) و بازاریابی جاذبه ای (Inbound Marketing) شنیده اید و همیشه به عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک و متوسط به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانید این استراتژی ها را در شرکت خود پیاده سازی کنید.
نگرانی از اینکه این استراتژی ها حتما خیلی پیچیده و پیاده سازی آنها خیلی گران خواهد بود، از مهم ترین دلایلی هستند که صاحبان کسب و کارهای متوسط و کوچک را از استفاده از این استراتژی ها باز می دارد.
من سعی کردم در این کتابچه کوچک که محتوای آن را از منابع مختلف خارجی استخراج کرده ام، با زبانی ساده و فقط در چند فرم کوچک، ایده اصلی و پارامترهای مهمی که باید به آنها فکر کنید و در تهیه استراتژی بازاریابی شما مهم هستند را، برای شما توضیح دهم.

کافی است فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید تا کتابچه برای شما ارسال شود. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.

قالب رایگان طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال