شاید شما هم مثل من حس کرده باشید که نحوه اطلاع رسانی از طریق برشور و کاتالوگ در حال تغییرات زیادی است. اول از همه اینکه در نمایشگاه های مختلف، به راحتی می توان دید که حجم کاتالوگ ها در غرفه ها به شدت کاهش یافته و مانند گذشته نیست که صدها کاتالوگ بر روی پیشخوان ها برای اینکه هر کسی یکی بردارد، قرار گرفته باشد. البته شاید یکی از دلایل این موضوع، وضعیت اقتصادی شرکت ها باشد که همه سعی دارند هزینه های خود را کاهش دهند ولی من باور نمی کنم که شرکتی که کلی هزینه کرده و در یک نمایشگاه شرکت کرده، به خاطر صرفه جویی بخواهد در چاپ کاتالوگ کوتاهی کند.
یکی از دلایل کاهش چاپ کاتالوگ، پیشرفت استفاده از اینترنت برای اطلاع رسانی است و اکثر شرکت ها در حدی که تمام مشخصات شرکت و محصولاتشان را در وب سایتشان درج کرده باشند، پیش رفته اند و این موضوع، نیاز به چاپ کاتالوگ را کاهش داده است.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند