یکی از معدود رسانه های چاپی که می خوانم، هفته نامه شنبه (http://t.me/shanbemag) است که تم استارتاپی آن برای من جالب است و مطالب و محتوای جدید و مفیدی را پوشش می دهد. هر هفته اخبار در مورد استارتاپ های جدید و داستان شکل گیری آنها را منتشر می کند.
یکی از نکات جالب این هفته نامه هم این است که به استارتاپ ها و شرکت های اینترنتی خارجی هم می پردازد که داستان شکل گیری و موفقیت یا شکست آنها می تواند برای کارآفرین های ایرانی هم آموزنده باشد.
تنها موضوع مخدوش در این هفته نامه این است که گاهی وب سایت ها یا استارتاپ هایی را معرفی می کند که یا در ایران فیلتر شده اند و یا به دلیل تحریم ها، از آی پی های ایرانی قابل دسترس نیستند.
مثلا در این آخرین شماره که امروز به دستم رسید، وب سایت udemy.com را معرفی کرده که در ایران قابل دسترس نیست.
حال نکته این است که اگر یک وب سایت در ایران فیلتر است پس چرا یک رسانه رسمی باید به آن بپردازد؟ آیا این موضوع باعث تشویق کاربران به استفاده غیرقانونی از ابزارهای VPN جهت دسترسی به این وب سایت ها نمی شود؟
اگر هم آن وب سایت به دلیل تحریم ها دسترسی به ایرانیان را محدود کرده، آیا معرفی آنها در یک رسانه رسمی، امری منطقی است؟
به نظرم این یک نگاه دوگانه است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
یکپارچگی در برخورد با موضوعات آن هم توسط رسانه های رسمی کشور امری بسیار مهم است که می تواند سوء تفاهم های زیادی را برطرف سازد.