حتما شما هم همیشه در انتخاب عکس مناسب برای مطالب وب سایت یا وبلاگ خود، با مشکل روبرو می شوید. اینکه چه تصویری و از چه منبعی انتخاب کنیم که بعدا دچار مشکل نشویم و ناخواسته، قوانین حقوق مولف را نقض نکنیم، از دغدغه های اصلی همه ما است.
در این پادکست، به این موضوع به طور کامل پرداخت شده و چند منبع مناسب هم برای انتخاب تصاویر رایگان، معرفی شده است.
برای صاحبان وب سایت ها و وبلاگ های فعال، این پادکست بسیار مفید خواهد بود.