عضویت، بازدید و اظهار نظر در مورد مطالب وب سایت محمود بشاش، یک بازی هیجان انگیز است.
شما بر اساس انواع فعالیت هایی که در وب سایت خواهید داشت، امتیاز دریافت خواهید کرد، مدال خواهید گرفت و قفل دسترسی به مطالب خاصی که مخصوص اعضاء ویژه وب سایت است، برای شما باز خواهد شد.

gamification announcement - Mahmood Bashash Website Gamified

این امکانات فقط برای اعضاء وب سایت فراهم است. شما می توانید با کلیک بر روی این لینک، در وب سایت عضو شوید و از مزایای عضویت و همچنین کسب امتیاز، برخوردار شوید.

در زمان عضویت، شما باید کد دعوت داشته باشید. برای مدت محدودی، می توایند از کد دعوت GMF001 برای عضویت در وب سایت استفاده کنید.