جهت هماهنگی بهتر با علاقمندانی که تمایل به شرکت در سمینار های آنلاین دارند و با توجه به محدودیت تعداد شرکت کننده، لازم است تا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید تا ضمن اینکه از نظرات شما در مورد سمینارها آگاه شوم، نام شما در لیست علاقمندان به شرکت در این سمینار ها ثبت گردد.

فقط کافی است فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. هر آدرس ایمیل فقط یک بار می تواند این فرم را ارسال کند.