Mahmood Bashash VIP Membership
  • دسترسی به تمامی محتوای ویژه وب سایت تا زمانی که هزینه عضویت ماهانه پرداخت شود.
  • دسترسی به تمامی محتوای آموزشی که در زمان عضویت شما در آینده منتشر خواهد شد.
  • دسترسی به وبینارها و برنامه های لایو که در آینده اجرا خواهند شد و دسترسی به ویدئوهای ذخیره شده آنها.
  • دسترسی به گروه اختصاصی فیسبوک که تمامی سوالات شما در گروه پاسخ داده خواهد شد.
  • دریافت خبرنامه اختصاصی شامل به روز رسانی ها و اطلاعات جدید مخصوص کسب و کار آنلاین.
  • استفاده از تخفیف در خدمات و محصولات ارائه شده از طرف شرکت.
  • هزینه ۷ روز اول فقط ۹.۹۹ دلار می باشد و پس از آن می توانید برای ادامه یا لغو عضویت ماهانه خود تصمیم بگیرید.
فقط ۴۹.۹۹ دلار کانادا
Mahmood Bashash Free Membership
شما دسترسی محدود به بعضی از محتوای وب سایت خواهید داشت. عضویت رایگان خود را می توانید به طور دائمی استفاده کنید ولی فقط به بخشی از محتوای سایت دسترسی خواهید داشت.
رایگان
Free
Free level allowing limited access to most of our content.
Sign up Now!