سوال و جواب تلگرامی: انتخاب سیستم مدیریت خبرنامه

سوال: عرفان عزيز دو تا سوال پرسيده. يكي از اونها