پیام رسان ها هم منقرض می شوند

پس از انتشار ویدئو های قبلی در زمینه مشکلات پیام