پیش بینی عجیب سال 2015: گوگل پلاس منقرض خواهد شد!

بله درست شنیدید! یکی از پیش بینی های عجیبی که