توجه توجه: این آزمایش را به تنهایی در منزل انجام ندهید:

همه متخصصین و مشاورین و مدرسین و صاحبان ایده در زمینه بازاریابی دیجیتال را در یک اتاق جمع کنید! بعد ببینید آیا حتی یکی از آنها را می توانید نام ببرید که اهمیت “ترافیک بازدید کننده” را به عنوان مهم ترین عامل موفقیت یک کسب و کار در فضای آنلاین، قبول نداشته باشد و یا نسبت به آن شک داشته باشد؟

همه ما هم که دارای وب سایت یا وبلاگ هستیم، خدمات تحت وب ارائه می کنیم، آموزش می دهیم، فروش آنلاین داریم و همه ما بدون استثنا، برای یک هدف مشترک تلاش می کنیم و آن هم عبارت است از افزایش بازدید کننده وب سایت.

مهم ترین و بیشترین سوالی هم که از من پرسیده شده تا امروز در همین مورد بوده است. البته سوال ها به شکل های مختلفی مطرح می شوند ولی در واقع همه آنها به یک نقطه ختم می گردند و آن همه عبارت است از اینکه: چگونه ترافیک وب سایت خودم را افزایش دهم؟

من طبق تجربه این چند سال به یک نتیجه جالب رسیده ام و آن هم این است که هنوز خیلی از ما، انواع مختلف ترافیک و یا بهتر بگویم، منابع ترافیک را، نمی دانیم و مقایسه هایی انجام می دهیم که از پایه، اشتباه است.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند