Blog2023-01-08T19:32:43-05:00

با قوانین کپی رایت شوخی نکنیم

در این ویدئو نوعی نگاه به قانون کپی رایت را مطرح کرده ام که می تواند دیدگاه شما را برای همیشه در مورد این قوانین تغییر دهد. حتما ببینید. امیدوارم

پاپ آپ آری؟ پاپ آپ خیر؟

در ادامه بحث افزایش کارآیی وب سایت ها و بهتر شدن آمارهای مهم و کیفی آنها و حرکت به سمت فروش بیشتر، در ویدئوی قبلی که در مورد دلیل توقف

Go to Top