دوره مبانی لید جنریشن مخصوص کارآفرین ها، کسب و کارهای خانگی و شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده است. تمرکز این دوره بر مفاهیم افزایش مخاطب هدفمند در کسب و کارهای آنلاین می باشد ولی شما می توانید از ایده های مطرح شده در این دوره در کسب و کار آفلاین خود هم بهره ببرید.

مقدمه مدرس

معرفی دوره

روند آموزش

تعریف لید

پیشنهاد غیر قابل مقاومت

درخواست به عمل

صفحه فرود

فرم های جذب لید

شبکه های اجتماعی

نتیجه گیری