بر اساس آمارهای ارائه شده توسط LinkUp، تعداد جستجوهایی که برای کار در وب سایت های کاریابی انجام می شود، در حال رشد به سمت مرورگرهای موبایل است.

تعداد کسانی که به دنبال کار در وب سایت های کاریابی بوده اند و جستجو را توسط دستگاه موبایل خود انجام داده اند، در سال 2010 فقط 1.1% بوده است و این در حالی است که در سال 2011 فقط در سه ماهه اول، بیش از 20% افراد توسط موبایل خود به دنبال کار جستجو کرده اند.
جالب ابن جا است که از این افراد، از هر 10 نفر، 8 نفرشان موبایل آندرویدی (سیستم عامل آندروید) داشته اند و تعداد کسانی که توسط موبایل آندرویدی در جستجوی کار بوده اند از 21.2% در سال قبل به 79.7% در امسال رشد داشته اند. این در حالی است که جستجو ها توسط آیفون از 62.1% به 2.3% نزول داشته است.

این اختلاف به چه دلیل است؟ کسی نمی داند! شاید کسانی که موبایل آندرویدی دارند از کار خود راضی نیستند و یا شاید کسانی که می توانند موبایل آیفون بخرند، دارای کسب و کار خوبی هستند!

در هر صورت، جستجوی کار و کاریابی توسط دستگاه های موبایل می تواند خیلی هم تعجب آور نباشد. به دلیل محرمیت بیشتر دستگاه موبایل نسبت به کامپیوتر محل کار، جستجوی کار توسط موبایل، روز به روز افزایش خواهد یافت.