بازاریابی اینترنتی - بازاریابی توسط موبایلبر اساس آخرین آمارها، کاربران موبایل های هوشمند به سیستم عامل گوگل موسوم به آندروید بیش از سیستم عامل اپل علاقه دارند و از نظر کاربری، آن را ساده تر و بهتر می دانند. ولی مشکل این جاست که هنوز طراحان برنامه های کاربردی ترجیح می دهند برای آیفون نرم افزار تولید کنند.

یکی از دلایل این موضوع این است که آیفون فقط یک نوع است و خیال تولید کنندگان نرم افزار راحت است ولی آندروید بر روی تعداد زیاد و متنوعی از دستگاه های موبایل ارائه می شود و برنامه نویسان مجبور هستند برای هر نوع موبایل، ملاحظات خاصی را رعایت کنند.

به نظر شما آینده این جنگ میان سیستم عامل های موبایل به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

منبع: کوتاه ترین