خرید بلیط توسط موبایلبرآورد شده است که تا سال 2015 بیش از نیم بیلیون نفر از طریق سیستم های موبایل خود افدام به تهیه و خرید بلیط برای سفر با مترو یا اتوبوس خواهند کرد.

در سال 2010 کمتر از 100 میلیون نفر در سراسر جهان اقدام به خرید بلیط سفر توسط دستگاه های موبایل کرده اند و آمارها، رشد سریعی را در چند سال آینده پیش بینی می کنند.

با گسترش امکانات پیام کوتاه و بارکد بر روی موبایل ها، این رشد، سریع تر شده و اعداد پیش بینی شده، تحقق خواهند پذیرفت.

در مرحله بعد، خرید بلیط قطار و هواپیما رشد خواهد کرد و تا سال 2013 از هر 7 خرید بلیط، یکی توسط دستگاه موبایل انجام خواهد شد.

منبع: کوتاه ترین