شبکه های اجتماعی یک روش فوق العاده برای برقراری ارتباط و در نهایت هدایت و پیشبرد کسب و کار با افرادی است که در حالت عادی هرگز قادر به ملاقات آنها در طول زندگی خود نمی شوید، چه برسد به اینکه بخواهید با آنها تجارت یا کسب و کاری هم به راه بیندازید!

این ابزار می تواند دری به روی روابط، تعاملات و جامعه اطراف برند شما باز کند که پیش از این برای صاحبان کسب و کار بسیار سخت و مشکل بوده است.

از طریق قدرت شبکه های اجتماعی، صاحبان کسب و کار می توانند محصولات و خدمات خود را در لحظه با افرادی که با آنها در ارتباط هستند به اشتراک بگذارند. بسیار پر قدرت! اما چگونه روابط خود را با مخاطبین باز می کنید، بگونه ای که این روابط حاصل شده، موثر و قابل اعتماد باشند و در ایجاد ارتباط دو سویه با مخاطبین به شما کمک کنند؟

در زیر 12 راهکاری را می بینید که من خودم همواره از آنها استفاده کرده و برای آغاز ارتباطات موثر و قابل اعتماد و روابط دو سویه با مخاطبین به شما پیشنهاد می کنم!

1- توجه

یک جمله قدیمی هست که می گوید: “مردم به دانسته ها و دانش شما توجهی نمی کنند، تا زمانی که بدانند شما چقدر توجه می کنید”. واژه توجه کردن و معنای ضمنی نهفته در آن جمله اشاره به توجه کردن به دیگران دارد و نه به خود شما.

زمانی که شما بخوبی به کمک کردن به دیگران توجه می کنید، این رویکرد در تمام مطالب و مواردی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارید بازتابی از خودش نشان داده و شما پاسخ کار خود را ده چندان می بینید!”

2- کنجکاوی

به این سوال من توجه کنید: در نظر شما چه کسی جالب و جلب توجه کننده است؟

  • کسی که خودش به تنهایی آدم جالبی باشد
  • کسی که نسبت به شما علاقمند است؟
  • کسی که نسبت به شما علاقمند است و خودش هم آدم جالبی است؟

پاسخ به این سوال هم می تواند مورد دوم و هم مورد سوم باشد، اما حداقل می توان گفت که به احتمال خیلی زیاد، مورد اول نیست.

زمانی که در مورد دیگران کنجکاو نیستید، به چیزی که برای دیگران اهمیت دارد دیگر گوش فرا نداده و توجه نمی کنید (چرا که بیشتر زمان خود را بر خود و کارهای خودتان متمرکز می کنید.) زمانی که به موارد مورد اهمیت دیگران گوش نمی دهید، خیلی راحت می توان گفت به آنها و علایق آنها توجه هم نمی کنید و حتما برای آنها جالب نخواهید بود. بنابراین، همه چیز با کنجکاوی آغاز می شود. این قدم اول است.

3- مشارکت و همکاری

شما باید چیزی به مجموعه ای که در آن هستید اضافه کنید. البته چه بهتر که آن چیز، مورد با ارزشی باشد. مشارکت داشتن در شبکه های اجتماعی خیلی خوب است، اما مشارکت در کنار همکاری، این مشارکت را با ارزش تر می سازد. افرادی هستند که سعی می کنند از شبکه های مجازی دوری کنند، با این توجیه که این شبکه ها بیش از اندازه شلوغ و پر هم همه است. آنها هم درست فکر می کنند و هم در اشتباه هستند. بله، شلوغ و هم همه درست است. اما این دلیل نمی شود که از شبکه های اجتماعی دست بکشیم. در حقیقت، این خودش می تواند دلیلی باشد برای اینکه با سرعت وارد آن شوید و همکاری های با ارزشی را در آن داشته باشید و بدین ترتیب نسبت “سیگنال به نویز” را برای خودتان بالا ببرید. با انجام دادن کارهایی که دیگران انجام نمی دهند، خود را نسبت به بقیه برجسته و بارز کنید.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند