هر کسب و کار کوچکی، برای ادامه بقاء، به حضور موثر و فعال در فضای آنلاین نیاز دارد و شروع این فعالیت، بی هیچ بهانه ای، از یک وب سایت جمع و جور شروع می شود.

درست در همین لحظه است که ذهن صاحبان کسب و کارها، آشفته و پریشان می شود، یعنی زمانی که تصمیم می گیرند برای کسب و کار خود وب سایتی راه اندازی کنند و تازه متوجه می شوند هیچ ایده مشخصی از یک وب سایت مناسب برای کسب و کار خود ندارند.

من هم روزی دقیقا در همین شرایط بوده ام و خوب می دانم که این چالش تا چه حد می تواند ذهن شما را به خود مشغول کند و خواب شب را از شما بگیرد. این روزها هم که دیگر این موضوع خیلی ذهن من را آشفته نمی کند، چالش دیگری برای من ایجاد شده است و آن هم پاسخگویی به سوال های جوانانی است که می خواهند کسب و کاری راه اندازی کنند و دقیقا مهم ترین و اولین سوال های آنها در مورد همین موضوع طراحی وب سایت است.

همه می خواهند بدانند چه آیتم ها و بخش هایی برای یک وب سایت موفق، لازم و واجب هستند که از همان لحظه اول طراحی، باید در نظر گرفته شوند.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند