داشتم این مطلب را در یک مجله مدیریت می خواندم که موضوعات مطرح شده به نظرم جالب آمد. پنج مورد از این برترین ها واقعا برایم تاثیر گذار بود که آنها را به زبان خودم برایتان آورده ام:

1- یک سیستم مدیریت وظایف داشته باشید.

شما باید موفق به انجام تمام کارهایی شوید  (Get Things Done – GTD)که موظف به انجام آن هستید. اگر اینگونه نباشد، همیشه با این فکر که کارهای عقب افتاده در حال جمع شدن هستند، خود را تحت بمباران فکری قرار خواهید داد. آنها را در یک سیستم مدیریت وظایف قرار دهید و خیال خود را آسوده کنید. نگران نباشید، این سیستم چندان پیچیده نیست و شاید حتی رایگان هم باشد. ساده ترین ابزار، یک کاغذ و قلم است. کاری که من خودم هم هنوز از آن استفاده می کنم.

در گام اول برای اینکه واقعا احساس کنید این روش تا چه اندازه می تواند به بهره وری شما کمک کند، فقط با این کار شروع کنید که هر شب قبل از خواب، وظایف فردای خود را روی یک برگه کاغذ بنویسید و فردا، هر کاری را که تمام می کنید، جلوی آن تیک بزنید. هیچ لذتی بالانر از این نیست که ببینید این تیک ها در حال افزایش است و لیست شما تا پایان روز، تمام خواهد شد.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند