آیا می خواهید کسب و کار جدیدی راه اندازی کنید و در حال طراحی محصول یا خدمتی هستید که فکر می کنید باید یک سر و گردن از همه رقبای شما بالاتر باشد، امکانات بیشتری داشته باشد، قوی تر و بزرگ تر باشد؟

محصول رقیب شما 5 امکان دارد و مال شما باید 10 تا یا 20 تا داشته باشد؟ آنها هر هزینه ای برای تبلیغات می کنند شما باید دو برابر تبلیغ کنید؟ آنها 20 محصول در وب سایتشان برای فروش دارند و شما باید 30 تا داشته باشید؟

این جنگ سرد احمقانه، هیچگاه پایان نخواهد یافت. جنگ سرد بهتر بودن و بزرگ تر بودن از رقبا. جنگی که شما را به موضع دفاعی خواهد برد، برای شما گران تمام خواهد شد و هیچگاه هم پایان نخواهد یافت. در این شرایط، شما هیچ وقت قادر به نگاه به جلو نخواهید بود و دائما باید پشت سر خود را نگاه کنید که آنها به شما نرسند.

چگونه وارد این جنگ بی خاصیت نشویم؟

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند