برای تبدیل شدن به یک «کارآفرین موفق» چه مقدمات و پیش شرط هایی نیاز است؟

کارآفرین یعنی کسی که یک بینش تجاری موفقی دارد، می تواند آرزوی تجاری خود را جامه عمل بپوشاند، و سپس با رشد دادن به آن، یک یا دو شرکت موفق راه اندازی کند.

1. تصمیم بگیرید و حرکت کنید

این یکی از اولین چیزهایی بود که من وقتی نخستین کارم را شروع کردم آموختم.

البته ناگفته نماند این که یک تصمیم بگیرید و برای نیل به هدف تعیین شده، گام های عملی بردارید کار بسیار سختی است و چه بسا چالش های گوناگونی پیش پای شما ظاهر شود.

به عنوان مثال من از این که شاید مرتکب اشتباهی شوم و زمان و سرمایه ام را ببازم، بسیار می ترسیدم.

اندکی بعد فهمیدم که اشتباه کردن لزوماً چیز بدی نیست.

شما از اشتباه های خود، درس و پند می آموزید و همین خطاهای ملال آور می تواند شما را در طی کردن بهتر مسیر، کمک کند.

اصولاً در دنیای کارآفرینی باید با چیزهای متعددی سر و کله بزنید: از استخدام و اخراج نیرو گرفته تا مسائل مربوط به بودجه پروژه ها، محل فیزیکی دفتر کار و طرح های تبلیغاتی.

وقتی شما یک کار را آغاز می کنید، روزها و هفته ها باید در خصوص این موضوعات و پرسش های ناشی از آن، در ذهن تان کلنجار بروید.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند