نکته مهم: در رابطه با هر موضوع یا پرسشی در رابطه با مسائل حقوقی، لطفاً با یک وکیل تماس بگیرید. برخی از موضوعات حقوق می توانند آنقدر پیچیده و یا حساس باشند که نباید خودتان یک تنه درگیر آنها شوید.

بازاریابی می تواند برای کسب و کار شما بسیار سودمند باشد. بازاریابی موجب تحکیم روابط موجود شما با مشتریان و ایجاد روابط جدید می شود.

با این وجود، چندین موضوع کلیدی حقوقی وجود دارد که قبل از شروع به تماس گرفتن با مشتریان یا مشتریان بالقوه باید از آنها آگاه باشید. سه حوزه اصلی حقوقی که باید حتما مد نظر قرار دهید عبارت از حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات، مسائل مرتبط با مالکیت معنوی و قوانین و مقررات کمیسیون تجارت فدرال آمریکا و دیگر هیئت های مرتبط با حمایت از مصرف کننده می باشد.

شاید برای برخی از خوانندگان این مقاله، مطرح کردن قوانین تجارت آمریکا کمی عجیب باشد و بگویند چرا قوانین کشور ایران را نباید بررسی کنیم. از این دیدگاه، شاید بتوان حق به این دوستان داد ولی توجه کنید که برای جهانی شدن کسب و کار ها در فضای آنلاین، شناخت و رعایت قوانین بین المللی گاهی بسیار مهم تر از شناخت قوانین محلی است. ضمن اینکه برخی از این قوانین بین المللی، هرچند که نام یک کشور خاص را همراه دارند، ولی در واقع دارای اعتبار جهانی هستند و حتما بر روی کسب و کار شما در اندازه بین المللی، تاثیر گذار خواهند بود.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند