یکی از مهم ترین پارامترهای موثر شبکه های اجتماعی مثلا فیسبوک در رونق کسب و کارها در این است که صاحبان صفحات در فیسبوک، قدرت شنیدن نظرات هواداران خود را افزایش داده و شاید تنها روشی باشد که هواداران می توانند آزادانه نظرات مثبت یا منفی خود را، مستقیما به مدیران یک سازمان، اعلام کنند.

در این جا است که یک برند (آرم تجاری)، توانایی خود را در شنیدن تمامی نظرات، چه مثبت و چه منفی، می تواند به رخ رقبای خود بکشد و آمادگی و قدرت مانور خود را در رفع اشکالات احتمالی، نمایش دهد. ما تا زمانی که گوش شنوا برای حرف های مشتریان و هواداران خود نداشته باشیم، حضورمان در شبکه های اجتماعی به عنوان یک برند، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه دیر یا زود، تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت.

امروزه شاهد هستیم که شرکت ها و سازمان ها، بخش روابط عمومی، بخش منابع انسانی و حتی مدیریت، تمایل زیادی به راه اندازی صفحات فیسبوک دارند و تعداد این صفحات هر روز در حال افزایش است. همه این شرکت ها و سازمان ها هم در جذب هوادار (Fan) در حال رقابت هستند و از روش های مختلف، سعی می کنند تا هواداران صفحات خود را در فیسبوک افزایش دهند.

این رقابت و اهمیت دادن به هواداران و سعی در جذب مخاطب بیشتر، بسیار امری پسندیده و مثبت هست ولی برخی نکات را باید حتما در این مورد در نظر گرفت که در روند این فعالیت، تاثیر گذار خواهند بود.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند