از یک تیم سه نفره برای ساخت نسخه 1.0 محصول خود استفاده کنید.

تنها با سه نفر برای اولین نسخه از نرم افزارتان شروع کنید. این یک عدد جادویی است که نیروی انسانی کافی، در کنار چابکی و سادگی در اختیارتان قرار می دهد.

با یک برنامه نویس، یک طراح و یک آکروبات (کسی که بتواند بین دو جهان برنامه نویسی و طراحی در رفت و آمد باشد) شروع کنید.

مطمئنا ساخت نرم افزار تنها با تعداد کمی از افراد، یک چالش بزرگ است ولی اگر افراد مناسبی برای تیم انتخاب کنید، ارزش آن را خواهد داشت.

افراد باهوش به منابع زیادی نیاز ندارند. آن ها بر چالش های پیش آمده در کارها در کنار محدودیت های موجود، پیروز می شوند و مشکلات را با خلاقیتشان حل می کنند.

کمبود نیروی انسانی، شما را در اوایل کار مجبور به کنار آمدن با شرایط و کوتاه آمدن در برخی تصمیمات خواهد کرد ولی سپس با تعادلی که در فرایند هایتان پیش خواهد آمد، این موضوع مشکلی برای پروژه شما ایجاد نخواهد کرد.

این کار باعث می شود که شما اولویت های خود را زودتر شناسایی کنید و آن را به آخر کار به تاخیر نیندازید. و همچنین شما بدون نگرانی از ترک افراد از مجموعه تیم تان، می توانید استانداردهای تیم خود در مدیریت کنید.

اگر شما موفق به ساخت نسخه اولیه نرم افزارتان با سه نفر نشوید، یا به افراد دیگری برای این پروژه نیاز دارید و یا باید نسخه اولیه محصول را ساده تر کنید.

توجه کنید که نسخه اولیه اگر کوچک و ساده باشد کاملا قابل قبول است. و اگر سریعا متوجه شدید که ایده شما دارای بال و پر بیشتری برای پرواز و رشد است، شما یک شالوده ساده و تمیز در اختیار دارید که می توانید رشد و گسترش آینده ایده خود را روی آن استوار کنید.