یکی از مشتریان وب سایت با من تماس گرفت و یک سوال مهم پرسید. او می خواست بداند که مشکلش کجاست. او خیلی به سختی کار کرده بود که یک وب سایت راه اندازی کند و تجارتش را توسط آن پیش ببرد ولی نتوانسته بود در آمد مناسبی از وب سایتش کسب کند.
او همان اشتباهی که اکثر صاحبان تجارتهای کوچک مرتکب می شوند را انجام داده بود و روی شاخص هاي اشتباهی تمکز کرده بود که باعث شده بودند از دسترسی به اهداف تجاری خود دور شود.
هر کسی می خواهد رشد فروش و افزایش درآمد داشته باشد.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند