سوال همیشگی همه کسانی که می خواهند در فضای دیجیتال فعالیت داشته باشند و می دانند که بازاریابی ایمیلی (eMail Marketing) یکی از مهم ترین پایه های موفقیت آنها خواهد بود، این است که کدام ابزار برای ایمیل مارکتینگ، بهتر است؟

ابزارهای متعددی برای خدمات ایمیل مارکتینگ وجود دارند و هر یک هم دارای امکانات مختلفی است که بررسی همه آنها، کاری بسیار سخت و شاید هم غیر ممکن باشد و در نهایت هم همیشه نگران هستیم که شاید انتخابمان خوب نبوده و شاید ابزاری بهتر وجود داشته باشد.

من ابزاری را برای شما انتخاب کرده ام که در آن همه نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ موجود در بازار بررسی و مقایسه شده و شما به راحتی، هم می توانید لیست همه ابزارهای موجود را ببینید و با آنها آشنا شوید و هم اینکه آنها را با هم مقایسه کنید و در نهایت ابزار مناسب را انتخاب نمایید.

https://www.g2crowd.com/categories/email-marketing-best-of-breed

من شخصا از حدود سال 2000 میلادی با ابزار Aweber کار کرده ام و تا امروز هم هنوز هیچ دلیل موجهی برای تغییر و استفاده از ابزار مشابه دیگری پیدا نکرده ام و از این ابزار رضایت کامل داشته ام.