در قسمت اول مقاله خواندیم که تولید محتوای بیشتر و بیشتر و انتشار در کانال های مختلف دیجیتال، الزاما ما را به اهداف بازاریابی که در ذهن داریم، هدایت نخواهد کرد. دیدیم که برندهای بسیار بزرگ و تیم های مارکتینگ قوی هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند که افزایش محتوا، کمک چندانی به برند آنها نکرده و باعث جذب مخاطب بیشتر برای آنها نمی شود.

تعدد کانال های توزیع محتوا هم چندان کارآمد نیست و مخاطبین ما فقط تعداد معدودی از کانال ها را به عنوان کانال اصلی انتخاب کرده و به دنبال محتوای مناسب در آنها می باشند.

پیشنهاد می کنم قبل از ادامه مطلب، حتما بخش اول مقاله را در آدرس زیر بخوانید:

https://www.mahmoodbashash.com/the-content-marketing-paradox-part-one

بازاریاب های B2B در حدود شش کانال و بازاریاب های B2C در حدود هفت کانال مختلف، محتوای تولید شده را منتشر می کنند که این عددها در سال 2012 چهار یا پنج کانال بوده است. ولی نکته این جا است که این بازاریاب ها، همان محتوا را در همه این کانال ها، منتشر می کنند و فرض اشتباه آنها این است که “بیشتر، بهتر است”. در صورتی که این نگرش، خیلی به ندرت باعث می شود یک محتوا، به این دلیل که در کانال های توزیع بیشتری منتشر شده، حتما به تعداد بیشتری از مخاطبین هم خواهد رسید. این فرمول، درست کار نمی کند.

حال ببینیم راه حل چیست. در این بخش از مقاله به چند مورد پیشنهاد و راه کار اشاره می کنم که به شما در اجرای بازاریابی محتوایی موثرتر و سودآور تر، کمک خواهد کرد.

فقط عضوهای وب سایت به ادامه مطلب دسترسی دارند