اخیرا بررسی دقیقی از مهمترین عوامل رتبه بندی (Ranking) سایت شما در اینترنت و ارتباط آن با نام سایت(Domain) و آدرس جهانی(URL) آن، صورت گرفته است. حدود 20000 لیست اطلاعاتی و 110 عامل مهم، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی 3 عامل مهم در ارتباط با نام سایت و آدرس جهانی آن که بیشترین تاثیر را در رتبه بندی دارند می پردازد.

آیا وجود کلمه کلیدی سایت شما، در نام سایت، مهم است ؟

بله. این عامل بسیار مهمی در رتبه بندی سایت است. به همین دلیل، من شدیدا توصیه می کنم که مهمترین کلمه کلیدی (keyword) سایت، در نام سایت شما وجود داشته باشد. مثلا اگر شما در سایت خود، گل می فروشید، در نام سایت خود از کلمه flower استفاده کنید، مثل، www.flowermall.com یا شبیه آن.

آیا آدرس جهانی کوتاه تر، در رتبه بندی تاثیر دارد ؟

بله. نامهای کوتاه تر ، رتبه بهتری بدست می آورند. این عامل خیلی جالب است چون شما بدون تغییر نام سایت خود، تنها با یک طراحی مجدد سایت و انتخاب نام شاخه ها(Folder) و نام فایل فایلهای کوتاه تر، می توانید رتبه بهتری بدست آورید.

نام سایت هم در طول آدرس جهانی موثر است. خیلی از حرفه ای ها در بحث بهینه سازی برای سایت، پیشنهاد می دهند که نامهای طولانی شامل کلمات متعدد که به خط تیره (Dash) از یکدیگر جدا شده اند استفاده شود. این بررسی نشان می دهد که توصیه این افراد اشتباه بوده است. روی نام سایت کوتاه و آدرسهای کوتاه متمرکز شوید.

آیا وجود “/” در انتهای آدرس جهانی سایت، در رتبه بندی موثر است ؟

این یکی از جالب ترین یافته ها است. بررسی انواع صفحات (.html, .htm, .asp, .shtml) صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که با تمرکز روی فایلهای فوق، درصد زیادی از رتبه سایت از بین میرود. این عجیب است. همه می دانند که .html معمول ترین خاتمه دهنده آدرس سایتها در اینترنت است، درست است ؟… خیر، درست نیست !

نتیجه بدست آمده نشان می دهد که رتبه بالاتر مربوط با سایتهائی است که آدرس جهانی آنها به یک شاخه (Directory) و نه یک فایل .html ختم می شود. به عنوان مثال، ساختاری مثل http://www.domain.com/test/ رتبه بهتری نسبت به http://www.domain.com/test.html بدست می آورد.

من فکر می کنم این نکته بسیار کلیدی است. چنانچه در فکر تغییر ساختار سایت خود هستید، خوب است که test.html را به index.html تغییر نام دهید و آنرا در شاخه test قرار دهید.

حالا کمی هم به عوامل کاهش رتبه، به عبارت دیگر، عوامل بد، بپردازیم.

آیا آدرس .net در رتبه بندی موثر است ؟

عجیب است که بدانید، بر خلاف انتظار، آدرسهای .net رتبه کمتری پیدا می کنند. در واقع ارتباط مستقیم بین رتبه کمتر و آدرس منتهی به .net وجود دارد. قبلا فکر می کردم نام منتهی به .net خوب است، ولی حالا از آن پرهیز می کنم.

آیا آدرس منتهی به .html در رتبه بندی موثر است ؟

قبلا هم اشاره شد که بهتر است آدرسها، به “/” ختم شوند تا به نام فایل. این بررسی نشان میدهد که انتخاب نام .html باعث کاهش رتبه حتی نسبت به فایلهای .asp و .htm می شود. من پیشنهاد می کنم از این نام دوری کنید.

سعی خواهم کرد در مقالات بعدی، سایر پارامترهای موثر در رتبه بندی سایت شما را بیان کنم.